15. august 2007

Virkelighetsfjerne forslag

Trafikksikkerhetsforslagene blir mer og mer håpløse og mer og mer virkerlighetsfjerne. Debatten rundt Sintef forsker Dagfinn Moes forslag om å heve aldersgrensen på førerkort til 23 år hadde akkurat roet seg da Trygg Trafikk foreslo å nekte ungdom under 25 år og kjøre i helgene, i nettene, og med passasjerer.

Jeg deler min bekymring med Trygg Trafikk for ulykkestallet blant ungdom er høyt og må ned. Men mer virkelighetsfjernt forslag en dette skal man lete lenge etter.

I min hjemkommune, Stor-Elvdal finnes det mange aktive distriktsungdom som er avhengi av bil for å komme seg fra A til B. Mange av dem har jobb siden av skolen og arbeidstiden faller ofte i helgene eller på kveldstid. Hvordan skal disse kunne klare og komme seg til og fra jobb? Mange av ungdommene er aktive og spiller ofte fotball eller driver med andre aktiviteter på kveldstid og disse burde strengt tatt ikke være avhengi av mamma og pappa for å komme seg til og fra trening. Forslaget fra Trykk Trafikk er et dødsstøt mot aktive og oppegående distriktsungdom som jobber for å skaffe seg arbeidserfaring og egen inntekt eller er aktive i den lokale klatreklubben.

Trafikksikkerhetstiltak må vi ha, men vi må ha tiltak som gjør det mulig for aktiv ungdom og leve normalt og være aktive. Ordningen "Hjem for en 50-lapp" er et godt tiltak som gjør at ungdom kan komme seg hjem sent om kvelden uten å måtte kjøre bil. Så fort Senterpartiet kom i regjering startet de prøveprosjektet Lappen som valgfag etter initiativ fra Senterungdommen. Det har resultert i et prøveprosjekt på 6 skoler som skal evalueres i 2009. En bedre opplæring, med flere og oftere kjøretimer vil være gode tiltak i seg selv.

Hvordan man kjører kommer ikke ann på om det er lyst eller mørkt ute, om det sitter to personer i baksetet eller om klokken er 11.00 eller 03.00. Det eneste som har noe å si er hva som er mellom øra til den som sitter foran rattet.

Verdens kuleste video

Se verdens kuleste video på:

http://www.2play.no/video/5250

8. august 2007

Undervurderer folket

Det å snu flyttetrenden og få folk til å bosette seg i bygdene er ikke gjort på 1 2 3 selv om Lars Sponheim tror det.

Forskeren Georg Arnestad var i går ute og offentliggjorde en rapport som viser at det i 89 av 113 kommuner der Senterpartiet har ordfører er det flere som flytter fra enn til ville på NRK Sogn og Fjordane i går si lite om forskningsmateriellet som undebygger påstanden om at fraflyttingen kommer direkte av at det er SP som styrte i kommunene. Og etter det har mange av oposisjonspolitikerne kastet seg på bølgen i håp om å få så mye som overhodet mulig ut av saken. Både Siv Jensen og Lars Sponheim har vært ute og kritisert SP i håp om å overskygge det faktum at SP har bidratt til et løft i kommune-Norge.

Jeg synes Frp og Venstre skylder velgerne en unnskyldning. De Senterparti-ordførerne vi har rundt om i landet er valgt av folket. Og de er valgt av folket fordi de mener at de styrer kommunen best. Når Siv Jensen og Lars Sponheim går ut på denne måten stiller de et spørsmålstegn ved folks evne til å se sitt og kommunens beste og det er undervurdering av velgerne. Dessuten kan det tenkes at disse ordførerne er valgt fordi folket mente at de var best skikket til å snu fraflyttingen fra kommunene.

Senterpartiet ønsker å gi folket mulighet til å bo i kommunene og vi mener vi er på god vei med å skape en muligheten. Vi har styrket kommunen med 18 milliarder kroner samtidig som vi satser tungt på samferdsel og breibånd. Vi satser på psykiatritjenesten i kommunene og har bestemt at ingen lokalsykehus skal legges ned. Med Senterpartiet i regjeringen har kommunenes inntektsnivå økt med 14,5 milliarder kroner noe som betyr flere skoler og bedre sykehjem.

Arnestads forskning sier heller ingenting om kommuner styrt av andre partiet. Skulle vært spennende og hørt hvordan det sto til i kommuner der Høyre, Arbeiderpartiet eller Frp styrer. Arnestads forskning virker litt halvferdig for han ville neppe fått samme konklusjon hvis han hadde forsket litt mer og samtidig sett på Senterpartiets innsats i regjeringen.