6. september 2007

Næringslivet i Stor-Elvdal Kommune

Kommer du til å flytte tilbake til Stor-Elvdal? Du vil kanskje få et noe vagt svar hvis du stiller en videregående elev dette spørsmålet, men hvis du stiller spørsmålet: Hva skal til for at du flytter tilbake til kommunen etter endt utdanning så vil svaret komme raskt og kontakt: jeg må ha en jobb å gå til.

Hvis kommunen vår skal overleve i fremtiden må vi ha arbeid og tilby innbyggerne. Det er derfor viktig at kommunen aktivt jobber sammen med næringslivet for å gjøre hverdagen enklere for de som ønsker å satse i kommunen vår.

Stor-Elvdal Senterparti mener at kommunen skal satse på eksisterende og nytt næringsliv gjennom aktiv tilrettelegging og samarbeid. Er det noen som ønsker å satse i kommunen vår så skal kommunen gjøre alt de kan for å hjelpe disse enten det er med barnehageplass, boligtomt eller bredbåndtilkobling.

Hva var vi å tilby i kommunen vår? En oversikt over alle tilbud og ressurser kommunen har innen næringsliv og reiseliv ville kommet godt med for de som planlegger og vil noe i kommunen.

En skikkelig turistinformasjon er uhyre viktig for at turister skal stoppe på Koppang når de reiser gjennom Østerdalen og der har vi en stor utfordring. Hvordan få gjennomreisende til å ta turen innom sentrum? Stor-Elvdal Senterparti mener en skikkelig turistinformasjon både sør og nord i kommunen er viktig. Der vil gjennomreisende få en oversikt over hva kommunen har å tilby og hva de bør stoppe å se nærmere på gjennom sin ferd i Østerdalen.

Senterpartiet vil ikke bare utdanne arbeidstagere, de vil også utdanne arbeidsskapere. Vi vil gi elevene på ungdomsskole og videregående mulighet til å starte for seg selv og starten av starten er en ungdomsbedrift. Undersøkelser viser at sjansen for å starte sin egen bedrift øker betraktelig hvis man får opplæring på elevbedrift tidlig. Også her er det viktig at kommunen er tungt inne. Først for å informere om hva kommunen har å tilby så for å bruke kompetansen og tjenesten disse elevbedriftene har å komme med.

Kommunen:
Kommer du til å flytte tilbake til kommunen?
Ferdigutdannet student:
Njaaaa, kanskje!
Kommunen:
Vi har en jobb til deg, også har vi funnet ei boligtomt oppi Båserøsta hvor du kan bygge hus.
Ferdigutdannet student:
Je kjæm i morra!

3. september 2007

Et positivt innslag i bygda vår

Stor-Elvdal Senterparti hadde tidligere i høst valgkampåpning på Midt-Østerdal Videregående skole, avdeling Koppang hvor vi ble fulgt rundt av rektor Odd Arild Strand. Skolen har økt de siste årene og har nå omlag 160 elever. Skole begynner også etterhvert å bli en betydelig arbeidsplass i kommunen. Utviklingen på Midt-Østerdal er gledelig for kommunen. Den fører til mange arbeidsplasser og det er positiv for bygda.

Det økende elevtallet er også positivt. SANN-prosjektet har bidratt til en god økning i elevplasser. Skolens størrelse sikrer alle elevene god oppfølging og det er noe elevene ser etter når de søker studieplass. Ungdommene sørger også for liv etter skoletid og mange av dem bidrar i fritidsaktiviteter kommunen tilbyr.

Mange av elevene er tilreisende fra andre steder i fylket og en stor del av dem bor på hybel. Det er viktig at kommunen tar ansvar for disse og introduserer dem for det vi har å tilby.
Men det er allikevel ikke tid for å lene seg bakover i stolen og glede seg over utviklingen på skolen for vi har enda noen områder som må forbedres. Bygget er i for dårlig stand og det begynner å bli lite plass på skolen så der må kommunen i samarbeid med fylkeskommunen se på alternative muligheter.

Senterpartiet har tidligere også tatt til ordet for å legge deler av førerkortopplæringen inn i skolen. Bil er viktig for ungdommen på Koppang og de som skal ta førerkort må nå enten til Elverum eller Tynset og dette er for langt. Det går med en hel skoledag for en dobbel kjøretime og dette fører til for mye fravær. En ordning utarbeidet med fylkeskommunen, skolen og kjøreskolene for å sikre at noe av opplæringen kan legges til skolen hadde vært positivt for de aktive ungdommene som trenger bil for å komme seg fra A til B.

En oppgradering av uteområdet har vært etterlyst av elevene lenge og der bør det gjøres noe. I tillegg er det viktig at disse elevene blir kjent med bygda og da spesielt næringslivet. Enten for å kunne se seg etter jobb etter endt utdannelse eller muligheten for å starte noe for seg selv.
Stor-Elvdal Senterparti er glad over utviklingen på skolen og lover å gjøre sitt ytterste for fortsatt vekst på skolen gjennom aktivt samarbeid og tilrettelegging.

2. september 2007

Senterpartiet er miljøpartiet

Undersøkelser viser at mellom 20 og 30 % av de nasjonale klimautslippene kan påvirkes av kommunale tiltak og virkemidler. Senterpartiet vil blant annet at kommunen skal dekke sine varmebehov gjennom bioenergi, varmepumper, fjernvarme eller andre miljøvennlig løsninger. I tillegg bør kommunen se på mulighetene for å bytte ut den nåværende bilparken med en mer miljøvennlig bilpark.

Dette er noen av punktene Stor-Elvdal Senterparti nevner i sitt eget miljøprogram En grønnere kommune. Både Arbeiderpartiet og Bygdelista har punkter om miljø i sitt program og det er bra. Jeg mener at det viktigste ikke er hvilke tiltak som kommer, men at det faktisk kommer opp tiltak og at partiene både nasjonalt og lokalt er enig om at vi står ovenfor et klimaproblem, som vi må løse.

Senterpartiets viktigste prinsipp er å tenke globalt og handle lokalt og mener derfor at alle kommuner bør komme opp med en egen klimaplan. Når miljøet skal reddes bør alle delta.

1. september 2007

Den viktigste veien

Dere tenkte kanskje at jeg nå tenker på RV3, men det gjør jeg ikke. Jeg tenker på skoleveien!
Mange av kommunens yngste går på skolen hver dag, og det er viktig at de som ønsker det kan gå uten å føle seg utrygge langs veien. I Båserøsta har vi vært så heldig at vi får noen år siden fikk gang- og sykkelsti noe som gjorde skoleveien mye tryggere og enklere å ferdes på, men enda er det mye mer igjen. Langs Hansenmyra og veien ned til Vannstasjonsteien er for dårlig og der må det gjøres noe i forbindelse med trafikksikkerhetsplanen.

Men det værste er når godt over 300 elever kvart over to braker sammen oppe på skoleområdet. 300 elever, 3 store busser og alt for mange biler skal fremover og ut av skoleområdet samtidig og dette skaper alt for mange farlige situasjoner. Vi må gjøre noe med det!

Senterpartiet vil gjøre skoleområdet bilfritt og derfor gjøre dette til et miljøvennlig området hvor skoleelevene kan ferdes fritt blant plener, busker og benker uten å være redd for biltrafikken. En samlet stor parkeringsplass for alle tre skolene utenfor skoleområdet er en mulig løsning.

Barna er de viktigste vi har og vi skal ikke være redde for å sende de gående på skolen. Hvis barna vil gå til skolen, så skal de få lov til det - det skulle da bare mangle.

Skoledebatt på Koppang

I dag var jeg på skoledebatt i Storstua sammen med resten av partiene utenom RV og Venstre. Elevene fra Midt-Østerdal Videregående skole er aktive elever alle sammen og var flinke til å stille gode spørsmål til alle sammen. Spesielt FRP hadde problemer med å svare på mange av de kritiske spørsmålene og det er gledelig å se at mange er kristiske til FRPs sentrale politikk. Det er ikke sammenheng mellom liv og lære i Frp.

Jeg er den yngste som står på liste i hele Stor-Elvdal og hvis Senterpartiet øker fra 3 til 4 representanter kommer jeg inn og blir den yngste som sitter i kommunestyret. Dette mener jeg er bra og viktig for ungdommen i kommunen. De trenger noen som snakker deres sak og forstår hvordan det er å være ung i kommunen i dag - og det gjør jeg.