1. september 2007

Den viktigste veien

Dere tenkte kanskje at jeg nå tenker på RV3, men det gjør jeg ikke. Jeg tenker på skoleveien!
Mange av kommunens yngste går på skolen hver dag, og det er viktig at de som ønsker det kan gå uten å føle seg utrygge langs veien. I Båserøsta har vi vært så heldig at vi får noen år siden fikk gang- og sykkelsti noe som gjorde skoleveien mye tryggere og enklere å ferdes på, men enda er det mye mer igjen. Langs Hansenmyra og veien ned til Vannstasjonsteien er for dårlig og der må det gjøres noe i forbindelse med trafikksikkerhetsplanen.

Men det værste er når godt over 300 elever kvart over to braker sammen oppe på skoleområdet. 300 elever, 3 store busser og alt for mange biler skal fremover og ut av skoleområdet samtidig og dette skaper alt for mange farlige situasjoner. Vi må gjøre noe med det!

Senterpartiet vil gjøre skoleområdet bilfritt og derfor gjøre dette til et miljøvennlig området hvor skoleelevene kan ferdes fritt blant plener, busker og benker uten å være redd for biltrafikken. En samlet stor parkeringsplass for alle tre skolene utenfor skoleområdet er en mulig løsning.

Barna er de viktigste vi har og vi skal ikke være redde for å sende de gående på skolen. Hvis barna vil gå til skolen, så skal de få lov til det - det skulle da bare mangle.

Ingen kommentarer: