3. september 2007

Et positivt innslag i bygda vår

Stor-Elvdal Senterparti hadde tidligere i høst valgkampåpning på Midt-Østerdal Videregående skole, avdeling Koppang hvor vi ble fulgt rundt av rektor Odd Arild Strand. Skolen har økt de siste årene og har nå omlag 160 elever. Skole begynner også etterhvert å bli en betydelig arbeidsplass i kommunen. Utviklingen på Midt-Østerdal er gledelig for kommunen. Den fører til mange arbeidsplasser og det er positiv for bygda.

Det økende elevtallet er også positivt. SANN-prosjektet har bidratt til en god økning i elevplasser. Skolens størrelse sikrer alle elevene god oppfølging og det er noe elevene ser etter når de søker studieplass. Ungdommene sørger også for liv etter skoletid og mange av dem bidrar i fritidsaktiviteter kommunen tilbyr.

Mange av elevene er tilreisende fra andre steder i fylket og en stor del av dem bor på hybel. Det er viktig at kommunen tar ansvar for disse og introduserer dem for det vi har å tilby.
Men det er allikevel ikke tid for å lene seg bakover i stolen og glede seg over utviklingen på skolen for vi har enda noen områder som må forbedres. Bygget er i for dårlig stand og det begynner å bli lite plass på skolen så der må kommunen i samarbeid med fylkeskommunen se på alternative muligheter.

Senterpartiet har tidligere også tatt til ordet for å legge deler av førerkortopplæringen inn i skolen. Bil er viktig for ungdommen på Koppang og de som skal ta førerkort må nå enten til Elverum eller Tynset og dette er for langt. Det går med en hel skoledag for en dobbel kjøretime og dette fører til for mye fravær. En ordning utarbeidet med fylkeskommunen, skolen og kjøreskolene for å sikre at noe av opplæringen kan legges til skolen hadde vært positivt for de aktive ungdommene som trenger bil for å komme seg fra A til B.

En oppgradering av uteområdet har vært etterlyst av elevene lenge og der bør det gjøres noe. I tillegg er det viktig at disse elevene blir kjent med bygda og da spesielt næringslivet. Enten for å kunne se seg etter jobb etter endt utdannelse eller muligheten for å starte noe for seg selv.
Stor-Elvdal Senterparti er glad over utviklingen på skolen og lover å gjøre sitt ytterste for fortsatt vekst på skolen gjennom aktivt samarbeid og tilrettelegging.

1 kommentar:

Biby Cletus sa...

hi there, i stumbled across your blog while randomly searching the blogosphere, nice one you have here, i also find the design to my liking. do keep up the good work.

warm regards from the other side of planet earth. i'll be back for more.

Deep Regards

Biby Cletus