2. september 2007

Senterpartiet er miljøpartiet

Undersøkelser viser at mellom 20 og 30 % av de nasjonale klimautslippene kan påvirkes av kommunale tiltak og virkemidler. Senterpartiet vil blant annet at kommunen skal dekke sine varmebehov gjennom bioenergi, varmepumper, fjernvarme eller andre miljøvennlig løsninger. I tillegg bør kommunen se på mulighetene for å bytte ut den nåværende bilparken med en mer miljøvennlig bilpark.

Dette er noen av punktene Stor-Elvdal Senterparti nevner i sitt eget miljøprogram En grønnere kommune. Både Arbeiderpartiet og Bygdelista har punkter om miljø i sitt program og det er bra. Jeg mener at det viktigste ikke er hvilke tiltak som kommer, men at det faktisk kommer opp tiltak og at partiene både nasjonalt og lokalt er enig om at vi står ovenfor et klimaproblem, som vi må løse.

Senterpartiets viktigste prinsipp er å tenke globalt og handle lokalt og mener derfor at alle kommuner bør komme opp med en egen klimaplan. Når miljøet skal reddes bør alle delta.

Ingen kommentarer: