4. april 2008

Er det sånne politikere Norge trenger?

Opposisjonen med FRP i spissen gnei hendene godt i sammen da det viste seg at Olje- og energidepartementet hadde gjort en juridisk feil. - Nå skal vi ta Senterpartiet tenkte de!

Men sånn ble det ikke, for med en gang Åslaug Haga gikk ut og sa: - Vi har gjort en stor feil og skal rette opp igjen denne nå! Så var debatten død. Feilen som Olje- og energidepartementet har gjort er stor og alvorlig og det må til en skikkelig juridisk gjennomgang, og denne gjennomgangen har allerede Haga varslet at kommer til å komme.

Men allikevel så gir ikke opposisjonen seg. Spesielt FRP kaster seg på saken som sultne ulver og kaller dette en vennetjeneste, en korrupsjonssak og en sak som er verre enn saken om ansettelse av Barneombud. De vrir på sannheten, gir befolkningen feil opplysninger om ansettelse og lønn og bruker så alt for store ord. Det er åpenbart at opposisjonspartiet i dette tilfellet har bestemt seg for å ta Olje- og energiministeren uansett. Og er det virkelig en politiker verdig?

En politiker skal arbeide for folket og sørge for å gjøre de endringene i hverdagen som velgerne krever. En politiker skal ikke til en hver tid prøve å svartmale sine politiske motstandere, noe som er åpenbart i dette tilfelle.

Ikke misforstå meg for feilen som her er begått er stor og den må rettes med en gang, men det blir feil når FRP allikevel angriper statsråden rett etter at hun har innrømmet at det blitt gjort feil og når hun attpåtil tilbyr seg og møte i Stortinget for å svare for seg.

Men dette er FRP i så alt for vanlig situasjon. De kaster seg på med en gang, ror seg unna saken, og prøver å skade en politisk motstander så mye som overhodet mulig.

Er det sånne politikere Norge trenger?

1 kommentar:

Anonym sa...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Home Theater, I hope you enjoy. The address is http://home-theater-brasil.blogspot.com. A hug.