4. april 2008

Er det sånne politikere Norge trenger?

Opposisjonen med FRP i spissen gnei hendene godt i sammen da det viste seg at Olje- og energidepartementet hadde gjort en juridisk feil. - Nå skal vi ta Senterpartiet tenkte de!

Men sånn ble det ikke, for med en gang Åslaug Haga gikk ut og sa: - Vi har gjort en stor feil og skal rette opp igjen denne nå! Så var debatten død. Feilen som Olje- og energidepartementet har gjort er stor og alvorlig og det må til en skikkelig juridisk gjennomgang, og denne gjennomgangen har allerede Haga varslet at kommer til å komme.

Men allikevel så gir ikke opposisjonen seg. Spesielt FRP kaster seg på saken som sultne ulver og kaller dette en vennetjeneste, en korrupsjonssak og en sak som er verre enn saken om ansettelse av Barneombud. De vrir på sannheten, gir befolkningen feil opplysninger om ansettelse og lønn og bruker så alt for store ord. Det er åpenbart at opposisjonspartiet i dette tilfellet har bestemt seg for å ta Olje- og energiministeren uansett. Og er det virkelig en politiker verdig?

En politiker skal arbeide for folket og sørge for å gjøre de endringene i hverdagen som velgerne krever. En politiker skal ikke til en hver tid prøve å svartmale sine politiske motstandere, noe som er åpenbart i dette tilfelle.

Ikke misforstå meg for feilen som her er begått er stor og den må rettes med en gang, men det blir feil når FRP allikevel angriper statsråden rett etter at hun har innrømmet at det blitt gjort feil og når hun attpåtil tilbyr seg og møte i Stortinget for å svare for seg.

Men dette er FRP i så alt for vanlig situasjon. De kaster seg på med en gang, ror seg unna saken, og prøver å skade en politisk motstander så mye som overhodet mulig.

Er det sånne politikere Norge trenger?

En start i feil ende

I forbindelse med lokaldemokratimeldinga som Kommunal- og regionaldepartementet skal legge frem senere i år, har kommunalministeren lagt forslaget om stemmerett for 16-åringer på bordet. Både barneombud Reidar Hjermann, Landsrådet for Barne- og ungdomsorganisasjoner og Unge Venstre applauderer forslaget, og mener at det så absolutt er på tide at 16-åringer skal få stemme.

Jeg er imot stemmerett for 16-åringer. Det politiske landskapet i Norge i dag er vanskelig å orientere seg i. Skillelinjene mellom partiene hviskes gradvis ut og mange av dagens politikere er mer opptatt av å spille et spill enn å være folkets representant. Media vrir budskapet og får den politiske debatten til å handle mer og mer om uenighet og mindre og mindre om problemløsning. Og kaste 16-åringene inn i denne debatten og be dem om å ta et valg vil være en fare for demokratiet for mange av 16-åringene vil ikke være i stand til å ta et valg.

Skal du kunne velge folkets representant skal du også kunne være folkets representant og jeg tror mange 16-åringer ville tatt muligheten å bli valgt inn i et kommunestyre eller fylkesting. Men jeg kan ikke komme på noe mer druknende for en 16-årings engasjement enn å sitte time etter time i kommunestyresalen og diskutere reguleringsplaner og skatteinngangen for året før. Spesielt for en 16-åring som ønsker å diskutere inngangsbilletten på den lokale fritidsklubben, åpningstidene i svømmehallen eller tilbudet Hjem for en 50-lapp. Dessuten er det en tradisjon at stemmerettsalder følger myndighetsalder.
Norge har også et problem som det ser ut til at kommunalministeren i dette tilfellet har glemt. Nemlig det at valgdeltakelsen blant dagens 18-åringer er skremmende lav og at 16-åringer skal få stemmerett kan jeg ikke forstå at skal kunne klare å heve valgdeltakelsen blant ungdommen.

Vi ønsker alle å styrke demokratiet og spesielt ungdoms deltakelse og engasjement, men vi starter i feil ende. Introduser engasjementet og innflytelsen heller til ungdom i starten av tenårene og gi de gode erfaringer rundt det å engasjere seg opp gjennom hele ungdommen og de vil frivillig gå til valgurnene og delta i demokratiet når de blir 18 år.
For det finnes mange flere muligheter for ungdom å engasjere seg enn å tvinge de bort til stemmeurnene dagen de fyller 16. Mange av Norges kommuner har egne barne- og ungdomsråd hvor ungdom selv velger hvem som skal være sine representanter. Ungdomsrådet kan i mange tilfeller for egen maskin holde arrangementer som konserter, turneringer, turer osv. De har også en liten pott med penger som de selv disponerer. I mange kommuner har representanter for ungdomsrådet faste plasser i kommunestyret med tale- og forslagsrett. Dessuten tviler jeg sterkt på at ordføreren kaster ungdommen ut av kontoret sitt hvis de en dag stikker innom for å si sin mening om en sak eller komme med et innspill til hva kommunen kan gjøre for å bedre situasjonen for ungdom.

På hver skole finnes det elevråd hvor representantene velges av skolen. Også her står elevrådene ofte fritt til å finne på egne ting og de har direkte kontakt med rektor og skolens ledelse. Også på fylkesplan har ungdommene egne utvalg. Kommuneloven gir også mulighet for at personer under stemmerettsalder kan være representanter i ulike utvalg og ungdom kan derfor bli representanter i skoleutvalget eller utvalget for idrett og kultur i kommunen.
Alle de sju partiene på Stortinget har ungdomspartier hvor ungdom kan melde seg inn å delta aktivt. Ungdomspartiene samarbeider mye med moderpartiet og er moderpartiet i regjering er sjansen for at et forslag fra ungdomspartiet blir gjennomført av regjeringen. Da er veien fra en 16-årings forslag til gjennomført politikk veldig kort og muligheten til å delta i demokratiet veldig stor.

Men det er dessverre noen utfordringer rundt ungdoms deltakelse og engasjement. Når ungdom i dag i tidlig alder velger å engasjere seg er det fordi de vil gjøre noe, de vil skape noe og være med på noe. Mange av ungdommene som tar på seg den oppgaven blir møtt med et vanskelig og tunggrodd byråkrati hvor det å underskrive papirer og ringe den lokale banken er viktigere enn å diskutere hvor den nye skateboardrampa skal ligge eller hvilke artister som skal bookes for neste konsert. Og det kan være ødeleggende for en ungdoms engasjement.
Mange av de engasjerte ungdommene møter surmuling fra lærerne når de ber om 10 minutter av norsktimen for å informere om den nye kantinedriften på skolen. Mange av ungdommene blir ledd av når de på et møte i kommunens kulturutvalg kommer med et spenstig forslag som er litt i spenstigste laget for de garvete kommunepolitikerne. Dette er fallgruver som vi må unngå og som kan føre til at ungdommens engasjement dør ut. Og da stemmer de i hvert fall ikke når de får lov.

For å styrke deltakelsen ved valg og for å styrke demokratiet så må man øke engasjementet og engasjementet starter mye tidligere enn dagen man får lov til å stemme. Det er derfor viktig at ungdommen får muligheten til å engasjere seg i ting de har lyst til å engasjere seg i, i tidlig alder. Da vil de stemme når den dag kommer!

21. januar 2008

Nye tider!

Jeg beklager at det er så alt for lenge siden jeg har blogga.

Nå lover jeg nye tider og oppdateringer minst en gang i uka.

Seriøst!

6. september 2007

Næringslivet i Stor-Elvdal Kommune

Kommer du til å flytte tilbake til Stor-Elvdal? Du vil kanskje få et noe vagt svar hvis du stiller en videregående elev dette spørsmålet, men hvis du stiller spørsmålet: Hva skal til for at du flytter tilbake til kommunen etter endt utdanning så vil svaret komme raskt og kontakt: jeg må ha en jobb å gå til.

Hvis kommunen vår skal overleve i fremtiden må vi ha arbeid og tilby innbyggerne. Det er derfor viktig at kommunen aktivt jobber sammen med næringslivet for å gjøre hverdagen enklere for de som ønsker å satse i kommunen vår.

Stor-Elvdal Senterparti mener at kommunen skal satse på eksisterende og nytt næringsliv gjennom aktiv tilrettelegging og samarbeid. Er det noen som ønsker å satse i kommunen vår så skal kommunen gjøre alt de kan for å hjelpe disse enten det er med barnehageplass, boligtomt eller bredbåndtilkobling.

Hva var vi å tilby i kommunen vår? En oversikt over alle tilbud og ressurser kommunen har innen næringsliv og reiseliv ville kommet godt med for de som planlegger og vil noe i kommunen.

En skikkelig turistinformasjon er uhyre viktig for at turister skal stoppe på Koppang når de reiser gjennom Østerdalen og der har vi en stor utfordring. Hvordan få gjennomreisende til å ta turen innom sentrum? Stor-Elvdal Senterparti mener en skikkelig turistinformasjon både sør og nord i kommunen er viktig. Der vil gjennomreisende få en oversikt over hva kommunen har å tilby og hva de bør stoppe å se nærmere på gjennom sin ferd i Østerdalen.

Senterpartiet vil ikke bare utdanne arbeidstagere, de vil også utdanne arbeidsskapere. Vi vil gi elevene på ungdomsskole og videregående mulighet til å starte for seg selv og starten av starten er en ungdomsbedrift. Undersøkelser viser at sjansen for å starte sin egen bedrift øker betraktelig hvis man får opplæring på elevbedrift tidlig. Også her er det viktig at kommunen er tungt inne. Først for å informere om hva kommunen har å tilby så for å bruke kompetansen og tjenesten disse elevbedriftene har å komme med.

Kommunen:
Kommer du til å flytte tilbake til kommunen?
Ferdigutdannet student:
Njaaaa, kanskje!
Kommunen:
Vi har en jobb til deg, også har vi funnet ei boligtomt oppi Båserøsta hvor du kan bygge hus.
Ferdigutdannet student:
Je kjæm i morra!

3. september 2007

Et positivt innslag i bygda vår

Stor-Elvdal Senterparti hadde tidligere i høst valgkampåpning på Midt-Østerdal Videregående skole, avdeling Koppang hvor vi ble fulgt rundt av rektor Odd Arild Strand. Skolen har økt de siste årene og har nå omlag 160 elever. Skole begynner også etterhvert å bli en betydelig arbeidsplass i kommunen. Utviklingen på Midt-Østerdal er gledelig for kommunen. Den fører til mange arbeidsplasser og det er positiv for bygda.

Det økende elevtallet er også positivt. SANN-prosjektet har bidratt til en god økning i elevplasser. Skolens størrelse sikrer alle elevene god oppfølging og det er noe elevene ser etter når de søker studieplass. Ungdommene sørger også for liv etter skoletid og mange av dem bidrar i fritidsaktiviteter kommunen tilbyr.

Mange av elevene er tilreisende fra andre steder i fylket og en stor del av dem bor på hybel. Det er viktig at kommunen tar ansvar for disse og introduserer dem for det vi har å tilby.
Men det er allikevel ikke tid for å lene seg bakover i stolen og glede seg over utviklingen på skolen for vi har enda noen områder som må forbedres. Bygget er i for dårlig stand og det begynner å bli lite plass på skolen så der må kommunen i samarbeid med fylkeskommunen se på alternative muligheter.

Senterpartiet har tidligere også tatt til ordet for å legge deler av førerkortopplæringen inn i skolen. Bil er viktig for ungdommen på Koppang og de som skal ta førerkort må nå enten til Elverum eller Tynset og dette er for langt. Det går med en hel skoledag for en dobbel kjøretime og dette fører til for mye fravær. En ordning utarbeidet med fylkeskommunen, skolen og kjøreskolene for å sikre at noe av opplæringen kan legges til skolen hadde vært positivt for de aktive ungdommene som trenger bil for å komme seg fra A til B.

En oppgradering av uteområdet har vært etterlyst av elevene lenge og der bør det gjøres noe. I tillegg er det viktig at disse elevene blir kjent med bygda og da spesielt næringslivet. Enten for å kunne se seg etter jobb etter endt utdannelse eller muligheten for å starte noe for seg selv.
Stor-Elvdal Senterparti er glad over utviklingen på skolen og lover å gjøre sitt ytterste for fortsatt vekst på skolen gjennom aktivt samarbeid og tilrettelegging.

2. september 2007

Senterpartiet er miljøpartiet

Undersøkelser viser at mellom 20 og 30 % av de nasjonale klimautslippene kan påvirkes av kommunale tiltak og virkemidler. Senterpartiet vil blant annet at kommunen skal dekke sine varmebehov gjennom bioenergi, varmepumper, fjernvarme eller andre miljøvennlig løsninger. I tillegg bør kommunen se på mulighetene for å bytte ut den nåværende bilparken med en mer miljøvennlig bilpark.

Dette er noen av punktene Stor-Elvdal Senterparti nevner i sitt eget miljøprogram En grønnere kommune. Både Arbeiderpartiet og Bygdelista har punkter om miljø i sitt program og det er bra. Jeg mener at det viktigste ikke er hvilke tiltak som kommer, men at det faktisk kommer opp tiltak og at partiene både nasjonalt og lokalt er enig om at vi står ovenfor et klimaproblem, som vi må løse.

Senterpartiets viktigste prinsipp er å tenke globalt og handle lokalt og mener derfor at alle kommuner bør komme opp med en egen klimaplan. Når miljøet skal reddes bør alle delta.

1. september 2007

Den viktigste veien

Dere tenkte kanskje at jeg nå tenker på RV3, men det gjør jeg ikke. Jeg tenker på skoleveien!
Mange av kommunens yngste går på skolen hver dag, og det er viktig at de som ønsker det kan gå uten å føle seg utrygge langs veien. I Båserøsta har vi vært så heldig at vi får noen år siden fikk gang- og sykkelsti noe som gjorde skoleveien mye tryggere og enklere å ferdes på, men enda er det mye mer igjen. Langs Hansenmyra og veien ned til Vannstasjonsteien er for dårlig og der må det gjøres noe i forbindelse med trafikksikkerhetsplanen.

Men det værste er når godt over 300 elever kvart over to braker sammen oppe på skoleområdet. 300 elever, 3 store busser og alt for mange biler skal fremover og ut av skoleområdet samtidig og dette skaper alt for mange farlige situasjoner. Vi må gjøre noe med det!

Senterpartiet vil gjøre skoleområdet bilfritt og derfor gjøre dette til et miljøvennlig området hvor skoleelevene kan ferdes fritt blant plener, busker og benker uten å være redd for biltrafikken. En samlet stor parkeringsplass for alle tre skolene utenfor skoleområdet er en mulig løsning.

Barna er de viktigste vi har og vi skal ikke være redde for å sende de gående på skolen. Hvis barna vil gå til skolen, så skal de få lov til det - det skulle da bare mangle.